Nowy Zarząd Stowarzyszenia

W dniu wczorajszym – poniedziałek 22.01.2018r odbyło się

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SKKF ORZEŁ SUBKOWY

Obecni członkowie Stowarzyszenia  13 osób(na 18) zatwierdzili sprawozdanie finansowe i merytoryczne

Zarządu za 2017rok.

W związku z rezygnacją Zarządu w poprzednim składzie, który pracował od 06.04.2009 rok, dokonano wybory nowego

Zarządu na 5 letnią kadencję.

Prezes Zarządu                              Paweł Domke

Wiceprezes Zarządu                      Bożena Rudnik

Wiceprezes Zarządu                      Damian Ostrowski

Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne   Dariusz Nawój

Gratulacje i życzenia owocnej pracy

 

Zapraszamy na pierwszy mecz kontrolny w nowym roku

Sobota 03.02.2018r  godz 11,oo   KP Starogard (Juniorzy Starsi) boisko Tczew ul Ceglarska