Dokumenty dla rodzica

Młodzież trenująca w zespołach Orła Subkowy opłaca składki miesięczne w wysokości 50 zł do 15 dnia każdego miesiąc na konto SKKF Orzeł Subkowy. Dla dwójki rodzeństwa dzieci trenujących w Orle 80 zł a dla trójki 100 zł.

Bank Spółdzielczy w Tczewie: 55 8345 0006 0013 8729 2000 0001

W razie pytań i problemów – info@orzelsubkowy.pl, Telefon: 693-208-558

Szczegółowe  zasady i reguluje zawiera dokument – Karta Informacyjna zawierająca Formularz zgłoszeniowy, Deklaracja członkowska oraz Regulamin