Zarząd

Zarząd SKKF ORZEŁ Subkowy od dnia 12.03.2020 roku:

Prezes Zarządu – Damian OSTROWSKI
Wice Prezes – Bożena RUDNIK
Wice Prezes – Mariusz Wroński

Zarząd SKKF ORZEŁ Subkowy od dnia 23.01.2018 roku do 12.03.2020 roku:

Prezes Zarządu – Paweł DOMKE
Wice Prezes – Bożena RUDNIK
Wice Prezes – Damian OSTROWSKI

Zarząd SKKF ORZEŁ Subkowy od dnia 06.04.2009 roku do 22.01.2018 roku:

Prezes Zarządu – Stanisław Michna
Wice Prezes – Jarosław Kwaśniak
Wice Prezes – Bożena Rudnik