Zebranie za 2014r

W dniu 01.06.2015r o godz 18,oo w siedzibie Stowarzyszenia od będzie się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2014rok.

Najważniejszym elementem zebrania będzie wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.

Dotychczasowy Zarząd przygotował klub do sezonu 2015/2016 – uzyskał licencję na udział w rozgrywkach sezonu 2015/2016; na koncie są środki pozwalające na prowadzenie działalności w rundzie jesiennej.

Do 19.06.2015 rok trzeba zgłosić drużyny do rozgrywek w następnym sezonie – tą decyzję zostawiamy w rękach nowego Zarządu.

 

Walne Zebranie  SKKF zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2014 rok i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W związku z tym że nie udało się wyłonić nowego Zarządu, podjęto decyzję o przerwaniu obrad i zakończeniu ich w poniedziałek 08.06.2015r o godz 18,oo w siedzibie SKKF ORZEŁ SUBKOWY

Z powodu braku chętnych do objęcia zaszczytnych funkcji w SKKF ORZEŁ SUBKOWY  – Zarząd w dotychczasowym składzie poprowadzi  nasze Stowarzyszenie przez najbliższy okres.