Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować Fundacji grupy VKR Dovista za wsparcie naszego stowarzyszenia. W ramach dotacji, którą otrzymaliśmy zakupiliśmy urządzenia i sprzęt na nasze boisko (monitoring, garaż blaszany, nagłośnienie, suszarkę do odzieży, sprzęt treningowy m.in. tablice taktyczne, pachołki itp.)

Dziękujemy!!!