Sponsorzy

Aby pomóc Zarządowi w bieżących problemach powstała RADA SPONSORÓW w składzie:

LITAWA Franciszek

LITAWA Adam

DOMACHOWSKI Witold

DZIAK Stanisław

KLEINA Marcin

KLEINA Stanisław

MAKOWSKI Bolesław

MURZYDŁO Jerzy

Wszystkim serdecznie dziękujemy!


Jeżeli ktokolwiek z państwa chciałby wspomóc działanie SKKF Orzeł Subkowy 
prosimy o wpłaty na poniższe konto:

BS Tczew 55 8345 0006 0013 8729 2000 0001