X LAT „ORŁA” SUBKOWY

Podsumowaliśmy wczoraj rundę jesienną sezonu 2019/2020 ORŁA Subkowy. Była to również okazja do uczczenia małego Jubileuszu – X-lecia istnienia Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej „ORZEŁ” Subkowy.

W spotkaniu okolicznościowym w Domu Kultury w Subkowach wzięli udział piłkarze i trener drużyny seniorów wraz z osobami towarzyszącymi, jak również działacze i dobroczyńcy Naszego Stowarzyszenia oraz Pan Wójt Gminy Subkowy – Mirosław MURZYDŁO. Podziękowaliśmy im za wspieranie Naszych działań w stosunkowo krótkiej historii klubu, wręczając skromne podziękowania.

Była to również okazja do przedstawienia dalszych planów ORŁA – przede wszystkim od strony infrastrukturalnej, rozbudowa i remont szatni /projekt już jest, wniosek o pozwolenie na budowę złożony/, a także organizacyjnej.

Nie obyło się oczywiście bez okolicznościowego tortu /dziękujemy cukierni MELER z Pelplina/ oraz poczęstunku /tu podziękowania kierujemy do P. Piotra REZMERA i restauracji PIASKOWA w Tczewie/. Dziękujemy również Domowi Kultury w Subkowach za udostępnienie pomieszczeń.