Dotacje

Nasze Stowarzyszenie opiera swoje działanie na dotacjach

Powiat Tczewski udzielił nam w 2017 roku dotacji w kwocie 3.400,- Wartość ta wsparła prowadzoną przez nas drużynę juniorów rocznik 2003-2005  prowadzoną przez trenera Jacka Lisewskiego. Żeby uzyskać w/w dotację Zarząd musiał wykazać się własnym udziałem finansowym w kwocie 700,-

Ministerstwo Sportu i Turystyki udzieliło nam w 2017 roku dotacji w kwocie 10.000,- Wartość ta wsparła prowadzone przez nas drużyny juniorów rocznik 2003-2005 oraz rocznik 2006-2007 trener Damian Ostrowski. Żeby uzyskać w/w dotację Zarząd musiał wykazać  się własnym udziałem finansowym w kwocie 1.500,-

Gmina Subkowy to nasz podstawowy donator. Gmina udzieliła nam w 2017 roku dotacji w kwocie 46.000,- Wartość ta pozwala naszemu Stowarzyszeniu istnieć i prowadzić działalność jeszcze dwóch  drużyn juniorskich rocznik 2008 i rocznik 2009. Na przykład koszty sędziowania to 10.000,- zł z dotacji. Żeby uzyskać w/w dotację Zarząd musiał wykazać się własnym finansowaniem w kwocie 5.400,-

W imieniu piłkarzy i kadry szkoleniowej serdecznie dziękuję donatorom za udzielone wsparcie.

 W 2017 roku duże wsparcia udzieliła naszemu Stowarzyszeniu firma Dovista. Kupiliśmy za to sprzęt treningowy który bardzo przyda się do szkolenia juniorów.