Nabór

SKKF ORZEŁ SUBKOWY ogłasza nabór roczników 2006,   2007,  2008 i 2009. do drużyn piłkarskich. Prosimy rodziców chłopców i dziewcząt o wypełninie  odpowiednich druków.

Prosimy o kontakt z kol. Damianem Ostrowskim tel.691 454 220 który  przekazuje  odpowiednie dokumenty.

Klub musi do 24.06.2016r zgłosić dryżyny do rozgrywek Pom. Z.P.N. Zgloszenia dokonamy w oparci o ilość chętnych tj. przekazanych dokumentów zgłoszeniowych.

Ponadto informujemy że SKKF nie pobiera żadnych opłat, składek itp za szkolenie młodych piłkarzy.