Dotacja Powiat tczewski – Orzeł Subkowy – sport dla wszystkich

Informujemy, że udało się nam pozyskać dotację w wysokości 7 500 zł na nasze działania w Otwartym konkurs ofert na dotacje celowe dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Pozwoli to nam prowadzenie naszych 7 zespołów juniorskich – Całkowity koszt działania w ramach dotacji 11 600 zł. Dziękujemy !!!