Ferie w Orłem Subkowy i Zaplątanymi Sznurówkami

Zapraszamy chętnych do zapisów na zajęcia które będą realizowane w najbliższe ferie.

Realizacja programu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w oparciu o programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychologii Zdrowia

Wycieczka autokarem dla grupy około 50 dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat do AQUA CENTRUM Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Kościerzynie w dniu 29.01.2024 roku w godz. 09.00 – 16.00.

Prowadzenie zajęć sportowo – ruchowych dla grupy 30 dzieci z roczników 2013-2017 w dniach 01, 02, 05, 06, 08 i 09 lutego 2024 roku w godz. 09.00-13.00

Przeprowadzenie gry terenowej o tematyce profilaktycznej i zagrożeniach dla dzieci i młodzieży /grupa około 50 osób w wieku 7-15 lat/ w Subkowach w dniu 02.02.2024 roku w godz. 12.30 – 16.00.

Wycieczka autokarem dla grupy około 50 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat do Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności SOWA w Malborku w dniu 07.02.2024 roku w godz. 09.00 – 15.00 /wystawa, majsternia i planetarium/

Zajęcia historyczno – profilaktyczne dla grupy około 50 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat w dniu 09.02.2024 roku w godz. 09.00 – 15.00 w Grodzie KERIN w Subkowach, zakończone wspólnym ogniskiem z kiełbaskami.

Zajęcia możliwe dzięki grantowi Gminy Subkowy „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: organizowanie form spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych, w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonym uzależnieniami”

Zgłoszenia pod numerem tel: 693208558, emila: info@orzelsubkowy.pl, lub n-li w-f i historii w szkołach na terenie naszej Gminy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dotacja z Gminy Subkowy w ramach Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: organizowanie form spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych, w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonym uzależnieniami – kwota pozyskana 14 980 zł – całość działania 18 900 zł. Dziękujemy za współpracę – Zaplątane Sznurówki.